stat4u

Grupy SPEED na drogach

Prędkość jest jednym z kluczowych czynników wpływających na ryzyko zaistnienia wypadków drogowych i skalę ich skutków. Nadmierna lub niedostosowana do warunków ruchu niesie za sobą zagrożenia nie tylko braku opanowania pojazdu, a w konsekwencji doprowadzenia do  wypadku, lecz w istotny sposób wpływa na rodzaj doznanych obrażeń.


           
  
Grupy SPEED na drogach
 
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym jest ściśle związana m.in. z przestrzeganiem przez kierujących obowiązujących limitów prędkości, ustępowaniem pierwszeństwa przejazdu, prawidłowym wyprzedzaniem. Aby przeciwdziałać niebezpiecznym i agresywnym zachowaniom na drodze oraz ograniczyć liczbę wypadków drogowych, w każdej komendzie wojewódzkiej Policji, na wzór Komendy Stołeczny Policji, 19 lipca 2019 roku powołano Zespoły pn. ,,SPEED”.
Do ich zadań należy w szczególności ujawnianie kierujących dopuszczających się agresywnych zachowań oraz szczególnie niebezpiecznych wykroczeń, w tym przekraczanie dopuszczalnej prędkości, nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, niewłaściwe wyprzedzanie, niewłaściwe zachowanie w obrębie przejść dla pieszych, a także innych przestępstw i wykroczeń mających wpływ na zaistnienie wypadków drogowych. Trzon Zespołów „SPEED” tworzą policjanci ruchu drogowego, posiadający największe doświadczenie w tym zakresie, dysponujący najnowszymi pojazdami wyposażonymi w wideorejestrator oraz ręcznymi miernikami prędkości z wizualizacją.
Od momentu utworzenia Zespołów do końca sierpnia policjanci z grup SPEED skontrolowali ponad 54 tys. pojazdów, ujawnili prawie 54 tys. wykroczeń. Zatrzymali przeszło 2 tys. praw jazy i blisko 2,6 tys. dowodów rejestracyjnych.
Apelujemy do kierujących pojazdami o zachowanie  ostrożności i dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze.
(Biuro Ruchu Drogowego KGP)

Źródło: ​policja.pl​​​

Dodaj komentarz

odśwież, jeżeli nie widzisz kodu